Veto regeling AT-LOG

veto regeling at-log 

De regeling van een biomassa gestook verwarmingssysteem is belangrijk voor een optimale verbranding en dus voor een zo efficiënt mogelijk gebruik.

Voordeel van alle veto regelingen is dat de ketel automatisch gestookt wordt, dat wil zeggen dat als er warmtevraag is de ketel harder gaat branden en als er geen warmtevraag is naar een waakvlam stand gaat.

De AT-LOG regeling is een PLC gestuurde aan-uit regeling. De temperatuursensor in de rookgasafvoer wordt gebruikt om de ketel zo efficient mogelijk te stoken. Het verschil in rendement van de AT-LOG regeling en de Lambda-5 regeling bedraagt maar 1-2%. Bij stabiele brandstoffen (vaak dezelfde) is de AT-log regeling ideaal.

De instelling is eenvoudig, met 2 waarden, één voor 100% branden, en één voor de waakvlamstand is het hele systeem te regelen

De werking is eenvoudig, als er warmtevraag is merkt de regeling dat het cv-water in de ketel afkoeld. Afhankelijk van de gemaakte instellingen zal de brander dan automatisch worden aangezet en wordt er net zo lang gestookt tot de ketel weer op temperatuur is.

De ketels hebben een grote waterinhoud van minimaal een paar honderd liter. Door de snelle regeling is de werking eigenlijk gelijk aan een ketel met oliebrander, een buffervat is dan ook volstrekt overbodig.

Ook heeft de regeling ook alle veiligheden die van een moderne cv-installatie verwacht worden maximal temperaturbeveiliging enz. 

De PLC gestuurde AT-LOG regeling controleert bij opstarten van de brander ook of er voldoende vuur aanwezig is. Hierdoor wordt voorkomen dat bij een storing de ketel helemaar vol komt te zitten met brandstof. Als de vlam binnen 10 min. niet goed ontstoken is gaat de regeling op storing.

De regelaar heeft ook nog een functie als terugbrand beveiliging. Als de vijzel een te hoge temperatuur krijgt wordt automatisch de vijzel aangezet zodat eventueel vuur in de vijzel teruggedraaid wordt naar de brander. Na 5 x volgt een storingsmelding en zal één van de andere drie standaard aanwezige beveiligingen het uur actief doven.

Op de regeling zitten een storingsmeldingscontact. Deze kan eventueel ook doorgemeld worden met een sms-melder of koppeling met internet.

De regeling stuurt de vijzels, motoren en ventilatoren van het systeem.

Het beweegbare rooster en de asvijzel woren aangestuurt aan de hand van hoeveel brandstof er is ingevoerd in de brander. Brandt de ketel weinig, worden het rooster en asvijzels maar af en toe gebruikt, is er intensief gebruik wordt dit meer. Dit verloopt helemaal automatisch.

Voor verdere informatie, zie de handleiding.

 

 

 

subsidie

besparing klein

BEZOEK ONZE
SHOWROOM MET EEN UITGEBREID
ASSORTIMENT
BIOMASSA KETELS
 
Subsidie

Besparingsberekening

Showroom Projecten
U bevindt zich hier: Start Veto regeling AT-LOG

AITEC BV

Achterbergsestraatweg 128
3911 CX RHENEN
TEL: +31 317 621784
FAX: +31 317 621845
EMAIL: INFO@AITEC.NL